Sunday, 23 May 2010

Beaton, Hockney och korgstolarna


Älskar den här bilden av Cecil Beaton och David Hockney. Tagen 1969 i Reddish Manor, Wiltshire av Hockneys dåvarande älskare Peter Schlesinger. De är ju så fina så man svimmar. Och vad sitter de i?
Just det.
(Bilden var publicerad i dagens The New Review som kommer med The Observer på söndagar. Läs mer om den här).

eng: Just adore this picture. And their choice of chairs obviously.

No comments:

Post a Comment