Friday, 18 June 2010

Dubbelschamponering
(Det bästa jag lärde mig i Italien är att en schamponering är ett annat ord för uppläxning. Och om man verkligen menar allvar så gör man det två gånger:
Le ho fatto un doppio shampoo = Jag dubbelshamponerade henne.

Och så min väns helt underbara teori om var det kommer ifrån: Italienare är väldigt inne på perfekt hår så det värsta straffet man kan få är frizzigt hår.
Som när det är för rent.)

No comments:

Post a Comment